Tjenester av høy kvalitet til forutsigbare og lave driftskostnader for borettslag og sameier. Er det mulig?

  • 26. mars 2020

De fleste av oss ønsker lave og forutsigbare utgifter. I tillegg ønsker vi høyest mulig kvalitet på de tjenestene vi betaler for. Dessverre opplever man for ofte at de to tingene ikke helt går hånd i hånd.

Det kan være alt fra driftskostnader i fellesarealer som flakser opp og ned, vi får visst ikke noen storkunderabatt fordi vi er for «små»», kostnader man hadde glemt eller ikke hadde tatt høyde for i budsjettet eller i avtalen, vedlikeholdsplanen som aldri ble laget eller fulgt opp, vedlikeholdet som ble utsatt for lenge og som dermed ble mye dyrere enn det burde. Driftsoppgavene som aldri blir utført helt slik som avtalt og som man mener man betaler for. Mange styrer i borettslag og sameier har opplevd lignende situasjoner litt for ofte.

Løsningen på disse problemene finnes faktisk.

Som kunde hos oss kan du få både fleksible og faste driftsavtaler. En fast driftsavtale innebærer at vi tar over alt ansvar for innkjøp av de løpende, normale driftstjenestene i sameiet til en fast pris per år. Vi bruker våre innkjøpsavtaler og forhandlingstyngde til å oppnå de beste prisene på de aktuelle tjenestene. I tillegg får du Kjeldsbergs kompetanse og kvalitet på tjenestene vi leverer. Alt til en fast pris per år til et definert kvalitetsnivå oss imellom i en ryddig avtale. Enkelt, kostnadseffektivt og forutsigbart. Blir det behov for å gjøre endringer underveis tilpasser vi avtalen til dette Den eneste endringen fra år til år kan mao kun være den årlige indeksjusteringen.

Borettslaget Kirsebærtunet i Ladebyhagen har en slik modell. De ønsket en fast driftsavtale, og har dermed fått både større forutsigbarhet, høyere kvalitet og spart penger på denne modellen.


Vi er overbevist om at det å velge en profesjonell partner til å drifte eiendommen er riktig og også har medført mindre kostnader til vedlikehold og serviceavtaler.

Roar Skauge, Styreleder Kirsebærtunet Brl

Ønsker du et tilbud på drift og forvaltning av ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med salgs- og markedskonsulent Svein Olav Roheim på tlf. +47 458 63 095 eller på mail svein.olav.roheim@kjeldsberg.no.

NB! Vi tilbyr også forretningsførsel for borettslag og sameier, og som del av dette kan vi også tilby sikringsordning for felleskostnader.