Det er tid for å redusere energikostnader – og fortsatt spare miljøet

 • 30. april 2020

Med aktiv energioppfølging og -ledelse kan du kutte energibruken med 10 – 15 % med enkle og smarte grep, som ofte heller ikke krever noen investering. I tider med økt økonomisk usikkerhet og fokus på kostnadsnivå, er det viktigere enn noen gang å få kontroll på energiforbruket og dermed få redusert energikostnadene. Dette kommer både leietaker, huseier og miljøet til gode. Vi hjelper deg med å få dette gjort.

Varig reduksjon av energiforbruket krever kontinuerlig oppfølging. Energiforbruket og -kostnadene vil øke dersom man ikke passer på. Involverer du oss som eiendomsforvalter i dette arbeidet, sikrer du både riktig energibruk, optimalt inneklima og unngår unødvendig slitasje og uønskede konsekvenser i forbindelse med drift av eiendommens tekniske systemer. Vi har et helhetlig fokus i våre tjenester og søker å optimalisere kostnader, brukertilfredshet og driftskostnader for leietaker og byggeier. Kunnskap og erfaringer fra dette arbeidet kan synliggjøres for deg i mulige lønnsomme investeringer, både bygningsmessige og tekniske, om du ønsker det. 

Aktuelle tiltak kan være innen blant annet driftsoptimalisering, automatikk, ventilasjon, oppvarming, kjøling, bygningsmessig og belysning. Tiltak blir presentert med estimert energi- og effektreduksjon og lønnsomhetskalkyler. Oppgraderingstiltak kan medtas i disse prosjektene, slik at endringer på eiendommene utføres i en helhetlig plan. Med over 20 års erfaring som eiendomsforvalter og eiendomsdrifter av nærings-, industri- og boligeiendom representerer vi en trygghet for at alle tiltak blir grundig vurdert og analysert i en helhet. Sammen med deg som kunde blir vi enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester et konkret mål for kostnadsreduksjoner og kvalitet på f.eks. inneklima.

Feil er kostbart

Det er mye som både går galt og som kan gå galt i forbindelse med energiforvaltningen i bygg, og som fort blir kostbart både for huseier og leietakere om man ikke følger med eller vet helt hva man driver med. En stor del av energiforbruket i bygg går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. Feil kan være vanskelig å oppdage uten høy kompetanse og kontinuerlig energioppfølging. Bruker du oss får du en samarbeidspartner på energi og miljø som vet hva man skal se etter. I Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har vi lang og god erfaring med energi og energieffektivisering, og teknisk og økonomisk drift og forvaltning av mange ulike typer bygg. Fordelene med å bruke oss er at vi har integrert energieffektiviseringen som en del av det å forvalte og drifte eiendommene. Vi eier med andre ord også ansvaret sammen med deg for at de effektene vi har beregnet at du skal oppnå gjennom vår rådgivning til deg, faktisk blir levert i drift. Det gir en unik trygghet for deg som kunde hos oss. Vi er der også etterpå.

Vi kombinerer bruk av informasjon fra innstillinger og historikk i SD-anlegg (Sentral Driftskontroll) på alle plattformer, lokalt styrte anlegg og vårt energi- og miljøoppfølgingssystem. Slik finner vi feil, utbedrer dem og/eller kommer med forslag til hvordan de kan utbedres og sikrer optimal energibruk i samarbeid med driftsorganisasjonen på eiendommen.

Gjennomføring av tiltak

Gjennomføring av forbedrende tiltak innen energi og miljø kan gjøres løpende i drift eller i form av totalteknisk entreprise dersom tiltakene krever en investering. Vi har rådgivende ingeniører og dyktige fagfolk innen mange bygningstekniske fag, og har f.eks. sentral godkjenning for prosjektering av klima- og ventilasjonsanlegg. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan også bistå i å etablere tilskudd fra Enova til prosjektene. Vi tilbyr også finansieringsløsninger for f.eks. leie av installasjoner og EPC-kontrakter.

God energioppfølging og -ledelse er et samarbeid mellom oss og deg som kunde. Basert på våre innspill og vurderinger setter vi oss ned over en kaffekopp og etablerer mål for energieffektivisering og energistyring. Når energimålene er oppnådd vil vi i samarbeid med din organisasjon kunne utføre nødvendige driftstjenester som opprettholder forbedringene.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning legger mye kompetanse i teknologi og tjenester som realiserer reduksjon i energibruken. For å lykkes med energieffektivisering må det være lønnsomt for våre kunder. Våre dyktige ingeniører og tekniske fagfolk finner frem til de mest energieffektive løsningene – både på kortere og lang sikt.

Ta kontakt med oss for et tilbud på en eller flere av følgende tjenester eller installasjoner:

 • Energi- og miljøoppfølgingssystem
 • Aktiv energi- og miljøoppfølging og -ledelse
 • Driftsledelse
 • Fjernovervåkning eller drift av tekniske anlegg gjennom Kjeldsbergs driftssentral
 • SD-anlegg
 • Integrert med service samt øvrig forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold
 • Tverrfaglig rådgivning og forbedringsforslag i planleggingsfase, byggefase og driftsfase for bygget
 • Konsept- og mulighetsstudier for din eiendom
 • Brukerinformasjon, opplæring i drift og bruk, samt løsninger for digital informasjonsdeling
 • Energimerking
 • Energivurdering av tekniske anlegg
 • Tekniske systemer i bygg – byggautomasjon, sikkerhet, ventilasjon, varme, kjøling, belysning og teknisk utstyr
 • Varmesentraler, fjernvarme og solenergi-systemer


Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
Ta kontakt med
Sondre Leonhardsen
Prosjektleder Energi og Miljø
Tlf: +47 95 93 58 54
sondre.leonhardsen@kjeldsberg.no