Et annet tempo

  • 6. april 2020

På sluppen er det stille. Café Aksen holder åpent, og de besøkende står pliktoppfyllende på god avstand mens de venter på tur. Mest av alt er det folketomt. Og nyvasket; vårrengjøringen av utearealene har gått uvanlig kjapt når det ikke må flyttes på biler og folk.

– Det er kanskje hundre personer her nå, fordelt på fem bygg, sier driftstekniker Ingar Maaø. -Mot normalt over 1000 totalt på de fem eiendommene, så det merkes jo at de fleste holder seg hjemme. Jeg vil tro at kanskje ti prosent er igjen på kontoret. Så nå forsøker vi å få gjort vedlikeholdsarbeid som er vanskelig i åpningstidene, som å skure og olje opp gulvet i kantina mens det er tomt. I tillegg har vi fått gjort skikkelig nedvask av hovedtrappa og andre trafikkerte arealer.

Teamleder Ingar Maaø er driftstekniker på Sluppen, og en av de som holder hjulene i gang i kulissene.

De fleste tiltakene består av justeringer på tilsyn og forbruk.

– Bygg som dette lever litt på egenhånd; det er ikke bare å slå dem av. I tillegg er det viktig at noen står for tilsyn og vakthold. Med færre leietakere i bygget er det økt risiko for at branntilløp eller vannlekkasjer ikke blir oppdaget i tide. Dessuten er vi ekstra oppmerksomme på risikoen for innbrudd og hærverk. Vi skal ta vare på både huseiers og leietakers verdier, og sørge for at ting er klare til man kan vende tilbake til normalen igjen.

Ingar tar oss med inn til teknisk rom. Anleggene er justert ned, men ikke avslått. – Det handler om mer enn friskluft; ventilasjonsanlegget er viktig for å forebygge fukt og muggskader, og dusjanlegg i garderober må spyles gjennom for å hindre gjengroing og legionella når det står ubrukt. De mindre synlige oppgavene våre er de viktigste nå.

Vi har justert ned der vi kan, og med lave strømpriser og mindre aktivitet finnes det kanskje en liten trøst i at driftskostnadene nok vil bli lavere for de fleste i år.

-Hva merker du mest?

– Jeg får ikke vaffel i kantina! Nei, det kan du ikke si, men jeg savner den også. 
Etter en liten tenkepause kommer det et alvorlig svar.
– Det er jo ingen tilleggsbestillinger nå, og ingen som skal ha noe gjort. Det gjelder for leverandørene også. Samtidig har jo dette understreket viktigheten av renhold. Noen vil kanskje bli overrasket av at mange av smittevernstiltakene er rutiner renholdsarbeiderne allerede har og utfører i det daglige, med kunnskap og fokus på berøringsflater og kontaktpunkt.

– Hvordan forbereder vi oss på at folk kan få komme tilbake på kontoret?

– Vi har en god dialog med både huseier, leietakere og leverandører i forhold til de ulike behovene her. Samtidig er det nesten ingen bygg som har stått helt tomme, så det handler mest om hvordan vi skal sluse folk tilbake samtidig som vi ivaretar muligheten til å holde avstand og fortsatt opprettholde et forsvarlig regime med tanke på smittevern. Det er nok ikke slik at alle tiltak avsluttes med en gang, selv om folk får komme tilbake på jobb etter hvert.