Rammeavtale på leveranse av Energi- og miljøsystem

Sparebank 1 SMN har klare mål og ambisjoner innen bærekraft, og vi er glade for å få være med og delta med vår kompetanse. Det skal vi gjøre gjennom en rammeavtale for leveranse av Energi- og miljøsystem og tilhørende rådgivningstjenester på 44 ulike lokasjoner. Vi ser frem til å bidra til at Sparebank 1 SMN […]