Kjeldsberg Eiendomsforvaltning og Norsk Kylling spiller hverandre gode

  • 29. oktober 2021

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning er stolte over å samarbeide med Norsk Kylling. Vi har fått ansvar for å etablere et funksjonelt og trygt industrivern, og vi skal også fremover drive operativt ledelse og administrativ drift av industrivernet. Norsk Kylling hadde som ambisjon om å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg. I den sammenheng tilbydde vi en totalpakke innen brann, sikkerhet og industrivern, og dette har ført til et godt og verdifullt samarbeid.

Brann og sikkerhetsleder Glenn Karlgård er prosjektleder, og forteller at oppdraget har betydd mye for Kjeldsberg Eiendomsforvaltning som organisasjon, og at det har vært en lærerik prosess for de involverte. Nylig vant Norsk Kylling «Fornybarprisen», og vi kjenner oss godt igjen i delingskulturen deres og fokuset de har på bærekraftig optimalisering.

Brann- og sikkerhetsleder, Glenn Karlgård

Stiftet: 1991

Fabrikken flyttet fra Støren til Orkanger i 2021

Brutto areal: 35 000 kvm ( som Lerkendal Stadion)

Ansatte: 270 

Antall kyllinger årlig;  18 mill. 

Markedsandel: 30 % av produksjonen i Norge

Stort bygg, større muligheter

Prosjektet skiller seg ut på grunn av byggets kompleksitet, og det er utrolig interessant å være med på å skape noe nytt sammen med en bedrift som har nyskapende ambisjoner. Hvert prosjekt vil alltid skille seg ut fordi byggene er forskjellig, og kundene har ulike behov. Det som er ekstra spennende med Norsk Kylling sitt nye produksjonsanlegg er at bygget er såpass svært, sier han.

Gode samarbeid er nøkkelen til suksess

Karlgård forteller at det har vært utrolig lærerikt å få muligheten til å være så tett på virksomheten, og det har gjort at samarbeidet har fungert veldig godt.

-Vi setter alltid pris på at bedriften er imøtekommende og hyggelig for det resulterer ofte i et bedre samarbeid. Det er et åpent miljø, og det er ikke farlig å ta opp nye idéer eller å spørre spørsmål hvis en lurer på noe. Dette betyr mye når en kommer inn fra et annet selskap. Vi har under hele prosessen følt oss sett, og at våre profesjonelle synspunkt i etableringen av den nye fabrikken har blitt hørt på, sier Karlgård.

Videre forteller han at oppgavene har hatt stor variasjon, og at noen er mer komplekse enn andre. Brann- og industrivern er områder som er viktige for de aller fleste bedrifter, spesielt siden det finnes strenge lover og forskrifter på hvilke plikter virksomheten har på disse områdene. Da er det veldig greit at KEF kan bistå Norsk Kylling på dette området, slik at alt blir riktig i henhold til kravene og sikkerheten.

Trygghet og trivsel på jobb

-Hos Norsk Kylling har mine oppgaver som Brann- og industrivernleder blant annet vært å organisere et brannvernregime for virksomheten. Hensikten med dette er at regimet skal ivareta brukeren av eiendommen sine plikter i henhold til lover og forskrifter. Som industrivernleder utarbeider jeg en beredskapsplan for bedriften som skal gi oversikt over hvem som raskt skal håndtere brann, personskader, oljesøl/utslipp, lekkasjer av gass og farlige kjemikalier eller andre ulykker, før nødetatene kommer.

-Dette er viktige områder og rutiner som kontinuerlig må jobbes med for å sikre at alle har det trygt og godt på jobb. Jeg jobber også tett opp mot deres tekniske avdeling, slik at uønskede hendelser på anlegget raskt blir rapportert om, både hvor det er og omfanget rundt. Dette gjør at feilen blir oppdaget fort, noe som for eksempel kan forhindre at produksjonen stopper opp eller at kjølesystemet er nede over lengere tid, avslutter han.

Dette prosjektet har gitt Kjeldsberg Eiendomsforvaltning nye synspunkter og erfaring som gjør at vi kan ta på oss flere lignende typer oppdrag. Vi har fått mer kunnskap om hvordan det er å jobbe med slike komplekse bygningsmasser og virksomheter, og vi ser frem til å utvikle oss enda mer i denne retningen. Vi bidrar gjerne til analyse og etablering av gode sikkerhetsrutiner for din virksomhet og eiendom. Ta kontakt med Glenn Karlgård for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå dere.