Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan bli «Årets grønne driftsteam»

  • 3. november 2021

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS er en av tre finalister i Grønn Byggallianse sin pris for «Årets grønne driftsteam» for driften av byggene «Lysgården» og «Stålgården». Vi er utrolig stolte over vårt dyktige driftsteam som står på for å tilby de beste og mest bærekraftige driftsløsningene! Eiendomsforvalter Thomas Marstrand, leveranseleder Per Ove Blø, teamleder Ingar Maaø, prosjektleder Sondre Leonhardsen, rådgiver Henrik Waterloo og driftstekniker Truls Berthelsen har jobbet tett opp mot byggene, og har tatt med seg mange gode erfaringer fra arbeidet.

Stålgården Sør har en særegen arkitektur og stålgrå fasade som gjør bygget godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. Kontorbygget på seks etasjer har fleksible tekniske systemer og kontorløsninger, og bygget er areal- og energieffektivt. Bygget har mottatt støtte fra Enova for å være et «forbildebygg lavenergi».

Lysgården, Stålgården Nord og Sør har en helt spesiell og sammenhengende arkitektur, og er en del av Sluppen-området i Trondheim som er i en sterk utvikling. Felles for alle byggene er at man har fokusert på fremtidsrettede løsninger og innovasjon i prosjektene. Grensesprengende arkitektur og teknologi er vektlagt for å skape begeistring og engasjement, samt langsiktig verdi og et lavt klimafotavtrykk. Byggene brukes av flere leietakere, og har flere fellesfunksjoner som blant annet kantine, treningssenter, parkering og sykkelvask. Byggene har også en teknisk infrastruktur og energiforsyning av høy kvalitet som gir et meget lavt energiforbruk. Både Lysgården og Stålgården har energimerke «A», og Lysgården har i tillegg en BREEAM Excellent-sertifisering, forteller Sondre Leonhardsen.

Byutviklingen som Kjeldsberg driver på Sluppen og der disse byggene står, er i realiteten et stort sirkulærøkonomisk samfunnsprosjekt ved at arealer som tidligere ble brukt som delvis ble brukt som deponi nå gjenbrukes til å utvikle en moderne og fremtidsrettet bydel i Trondheim.

Måle bærekraft

Vi ser at utviklingen av eiendomsdrift går i sterk retning av datadrevet styring og behov for innsikt i sanntid. Det handler også mye om at bedrifter og leietakere skal ha noe konkret å vise til når de forteller at de faktisk er opptatt av bærekraft. Det handler selvfølgelig også om å redusere energiforbruket og energikostnadene, i tillegg til å redusere miljøbelastningen. På disse byggene har fokuset vært på å automatisere innhenting av data og utvikling av innsiktsfulle, automatiske og digitale rapporter med sammenligning mot tilsvarende bygg. Vi har også utviklet rapporter for hver enkelt leietaker slik at de kan få innsikt i sine bærekraftparametere hver måned. Videre har vi etablert månedlig oppfølging av driftspersonell for gjennomgang av åpne oppgaver og avvik relatert til miljø, fortsetter Leonhardsen.

Lysgården er konstruert slik at dagslyset benyttes optimalt ved å ta i bruk lys på en innovativ måte, og bygget lever dermed godt opp til navnet sitt. Da det stod ferdig i 2019 var det Nord-Europas mest moderne bygg.

Planer for fremtiden

Videre sier han at Lysgården og Stålgården Nord også er en del av EU-prosjektet «CityXChange», og det som skal bli en såkalt «Positive Energy Block». Sluppen- og Tempe-området skal utvikles som en ny bærekraftig nullutslippsbydel med bedrifter, offentlige bygninger og boliger. Kort fortalt vil dette si at en klynge av bygninger sammen skal bli energipositive ved å fysisk og virtuelt dele på energi. Truls Berthelsen forteller også at de er inne i en BREEAM In Use-sertifiseringsprosess for Lysgården, og at når den er på plass vil det jobbes aktivt med tiltak som skal være med å løfte karakteren ved neste sertifisering om tre år.

Grønt er skjønt

Grønn utvikling er i vinden, og grønne bygg er selvfølgelig også et stort fokusområde i eiendomsbransjen. Grønne bygg er mer lønnsomme fordi de har mindre energikostnader, og det er også mer gunstige finansieringsbetingelser knyttet til slike bygg. Interessen for den grønne utviklingen gjør også at det ligger en stor markedsverdi der ute for de som profilerer sitt grønne fokus på riktig måte. I bransjen merker vi at dette er et viktig område for kunder og partnere, og også for fremtidens utvikling forteller Leonhardsen og Waterloo. Det satses mye på grønn drift av bygg rett og slett fordi vi lever i et samfunn som krever mer og mer energi, og der mange av energikildene vi benytter ikke bidrar til å ta vare på miljøet og klimaet vi lever i, forteller Berthelsen.

Et godt motivert team

For et lite selskap som Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS betyr det naturligvis utrolig mye å være en finalist sammen med to andre dyktige og store aktører, Entra ASA og Aspelin Ramm. Vi ser på dette som en stor positiv anerkjennelse av at det er gjort et godt og systematisk arbeid i hele organisasjonen vår når det gjelder bærekraft. Dette er også en stor motivasjon for oss når vi skal jobbe videre med å utvikle oss ytterligere innenfor grønn drift og bærekraft avslutter teamet.