Vår første byggdrifter

  • 4. mars 2022

For første gang i Kjeldsbergs historie er det uteksaminert en lærling med fagbrev som byggdrifter. Truls Berthelsen ble den første, og han har vært ansatt hos oss siden 2018 og har siden da fulgt  lærlingeløpet. 23.februar bestod han fagprøven!

Truls Berthelsen ble vår første byggdrifter

Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner.

Dagens bygg bli stadig blir mer kompliserte og krever kunnskapsrike driftere. I 2014 ble faget byggdrifter en utdanning som gir fagbrevstatus. Du kan ta fagbrev som byggdrifter enten som skoleelev og ordinær lærling, eller yrkesaktiv med mer enn 5 års relevant erfaring. Tittelen byggdrifter kan kun brukes av personer som har bestått fagprøven, og er derfor en beskyttet tittel.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har i tillegg til Truls Berthelsen, 4 fagarbeidere som har gjennomført teoretisk opplæring og bestått teorieksamen i år. I løpet av våren vil disse avlegge fagprøven og dermed formelt kunne kalle seg for «Byggdrifter».

Kunnskap er morgendagens oljebrønn. Verdien av kunnskap er stor og økende, både for den som utdanner seg og for fremtidig verdiskaping for bedriften. Menneskene i KEF er derfor vår viktigste ressurs. De ansatte utgjør grunnlaget for vår virksomhet. Ett av tre kjennetegn ved vår merkevare er kunnskap. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS skal derfor ha og utvikle de beste og mest kompetente medarbeiderne. KEF skal ta vare på og utvikle de menneskelige ressursene i selskapet gjennom å være en god arbeidsgiver og en trivelig arbeidsplass, der mennesker vil og får utvikle seg, tar et aktivt medarbeiderskap og der det utøves et godt og tillitsbasert lederskap.

Som en god og fremtidsrettet arbeidsgiver er vi opptatt av å legge til rette for videreutvikling og karrieremuligheter. Derfor legger vi også sterkt til rette for å tilby etter- og videreutdanning for våre ansatte. For ansatte i driftsorganisasjonen tilbyr vi derfor blant annet muligheten til å ta fagbrev som byggdrifter, men vi følger også opp med konkrete og forpliktende kompetanseplaner for den enkelte og som oppdateres hvert år.

Med kompetente medarbeidere med formell kompetanse og lang erfaring skaper vi trygghet for eiere og trivsel for leietakerne.

Les mer om historien til Truls her: Droppet-ut-fra-ingeniorstudiene-satser-pa-byggdrift/