Kjeldsberg Eiendomsforvaltning utfører BREEAM In-Use sertifisering for din eiendom

  • 14. september 2022

Lysgården, som Kjeldsberg Eiendomsforvaltning forvalter, oppnådde «Excellent», i både eiendom- og ledelsesdelen i BREEAM In-Use sertifiseringen.


I lys av EUs taksonomi innført i 2021, som vil tas inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen, ser banker, investorer og forsikringsselskap at det kan innebære høy risiko å låne ut til, investere i eller forsikre såkalte «grå bygg». Med stadig strengere miljøkrav for bygg, ikke bare fra investorer og leietakere, men også marked og myndigheter, er det viktig å kunne dokumentere miljøytelsen til en eiendom. Gjennom BREEAM In-Use er det mulig å sertifisere et bygg i tråd med taksonomien.

BREEAM, Building Research Establishment’s (BRE) internasjonale miljøsertifiseringssystem for bygg, er det mest brukte miljøsertifiseringssystemet i dag. BREEAM In-Use, BREs miljøsertifiseringssystem for eksisterende bygg, er en sertifisering som evaluerer byggets miljøytelse i følgende ni kategorier:

Sertifiseringen deles i to separate sertifikater; eiendom og ledelse. Eiendom omfatter miljøytelsen til selve bygget, og eiendommen i sin helhet, samt kartlegging av områder for forbedring. Ledelse innebærer forvaltningsprosessene av eiendommen og kartlegging av potensiale for å optimalisere bygningsytelsen. En tredjepartssertifisering blir gjennomført, av en godkjent revisor, hvor klassifiseringen deles i de fem forskjellige nivåene; Pass, Good, Very Good, Excellent, og Outstanding.

BREEAM In-Use er et forvaltningsverktøy skapt for å ta vare på bygningsmassen som allerede eksisterer. Det brukes av eiere og forvaltere med ambisjon om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger for eiendommer i deres portefølje. Hensikten er å motivere til en mer bærekraftig oppføring og drift av bygg, og samtidig forbedre trivselen til menneskene som jobber og bor der, bidra til vern av naturressurser gjennom et mer sirkulært ressursbruk og gjøre eiendommen til en mer attraktiv investering.

Våre kompetente rådgivere kan gjennomføre alle stegene i prosessen frem til en BREEAM In-Use sertifisering samt rådgivning i etterkant på tiltak for forbedring.  

HVA KAN VÅRE ENERGI- OG MILJØRÅDGIVERE BISTÅ MED?

  • Forhåndsanalyse for å vurdere forventet klassifiseringnivå.
  • Innhenting og strukturering av dokumentasjon i våre digitale verktøy.
  • Innhenting av data i vårt egenutviklede energi- og miljøoppfølgingssystem.
  • Produksjon av manglende dokumentasjon.
  • Rådgivning for forbedring av klassifiseringsnivå og videre arbeid med energi- og miljøledelse.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har gjennomført BREEAM In-Use sertifisering på flere av eiendommene vi forvalter, hvor det nyeste bygget, Lysgården, oppnådde «Excellent» i både eiendom- og ledelsesdelen. Som del av Kjeldsberg sin bærekraftstrategi fortsetter jobben med å BREEAM In-Use sertifisere flere bygg i vår portefølje.

«Høsten 2022 skal eksisterende bygningsmasse i Sluppenveien 6 og 15 sertifiseres» forteller Henrik Waterloo, Energi og Miljø-rådgiver i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS.