Kan eiendomsforvaltere ta en rolle i den grønne omstillingen?

  • 27. oktober 2023

Ja, vi må bygge nytt.
Men innovasjon, ny teknologi, rehabilitering og gjenbruk av bygg vil være avgjørende i det grønne skiftet! 

Store og viktige tema settes på dagsorden under #Arendalsuka, og bærekraftig omstilling er nesten obligatorisk i de fleste bransjer og sammenhenger, inkludert vår egen. Blant problemstillingene som ble løftet i sørlandsbyen denne uken er sirkulær omstilling i eiendom, og spørsmålet om det fortsatt er rom for å bygge nytt? For oss er dette et spennende tema som også berører vår rolle som eiendomsforvalter. 

Spillereglene endrer seg 
Spørsmålet er ikke sort hvitt. Reisen fra tradisjonelle til energieffektive og miljøvennlige bygg handler ofte om å finne balansen mellom økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. 

Men for å besvare det innledende spørsmålet først; vi mener det både er behov og rom for å bygge nytt. Forutsetningen er at utslippene fra byggeplassen er minst mulig, og at byggene som utvikles er energieffektive og miljøvennlige. Nybygg gir også unike muligheter til å utforske og eksperimentere med innovative teknologiske løsninger og konsepter. I nye byggeprosjekter har vi fleksibilitet til å teste og implementere nye ideer, som deretter kan raffineres og tilpasses før de overføres til eksisterende bygg. Dette åpner dørene for å realisere avanserte og energieffektive systemer som kan bane vei for en mer bærekraftig bransje.  

Samtidig viser forskning fra blant annet SINTEF Community at gjenbruk av bygg vil være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet («Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede»). Hele 80 prosent av alle bygg som finnes i 2050 er allerede bygget. Når vi i tillegg vet at de som bygger og rehabiliterer, de som bidrar med finansiering og forsikring og de som skal bruke byggene i økende grad vil eller må ha bærekraftperspektivet, begynner det å bli ekstra interessant ta vare på eksisterende bygg, gjenbruke materialer og ikke minst integrere grønne prinsipper også i forvaltningen av eiendommene. 

Teknologi som katalysator 
For oss har dette vært en kjensgjerning lenge. Som en totalleverandør i verdikjeden av eiendomsutvikling kan vi påvirke alt fra prosjektfase, byggefase og forvaltningsfase til en eventuell transformasjon. Vi mener at det forplikter, og har derfor gjort bevisste satsinger både på rekruttering, tjeneste- og produktutvikling som setter både oss og våre kunder i stand til å være en del av løsningen og det grønne skiftet.  

I dag er nærmere 50 prosent av entreprisekostandene i et byggeprosjekt eiendomsteknologi. Etter vår mening ligger derfor mye av løsningen i teknologisk innovasjon. Vårt svar på dette har vært å opprette en egen avdeling som jobber med komplette teknologiske løsninger som ivaretar både byggeier og leietakers interesser på områdene energi, miljø og økonomi, og som bidrar til bærekraftig drift og forvaltning av både nye og eksisterende bygg.  

I en tid der klimahensyn veier tyngre enn noensinne, står eiendomsbransjen ved et veiskille. Hele 40 prosent av alle globale CO2-utslipp kommer fra eiendom. Å nå klimamålene krever en rekke ulike tiltak og fordrer at det tas bærekraftige valg på mange ulike nivå. Nye reguleringer, sertifiseringssystemer og insentiver vil være med på å drive denne utviklingen, men endring krever også sterkt engasjement, endringsvilje og kontinuerlig nyskapning. Vi mener vår kjernevirksomhet spiller en nøkkelrolle. Gjenbruk av bygg og teknologisk innovasjon er noen av bærebjelkene. De som enda ikke har fokus på bærekraft, vil snart merke at det er en nødvendighet.