Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS Ekspanderer til Sverige

  • 11. april 2024

Det er med stor glede vi kunngjør at Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS har fullført oppkjøpet av 34% av aksjene i Tidx Förvaltning AB, et ledende forvaltningsselskap basert i Gøteborg, Sverige. Dette oppkjøpet representerer ikke bare en betydelig milepæl for vår virksomhet, men også et stort skritt fremover i vår strategi for å tilby våre kunder en nordisk portefølje av eiendomstjenester.


Med hovedvirksomheten konsentrert i Gøteborgregionen og en imponerende portefølje på ca. 600 000 m2 næringseiendom og 1500 leiligheter, er Tidx Förvaltning AB et ideelt partnerskap for oss. Deres fokus på kvalitet og bærekraft samsvarer perfekt med våre egne verdier og ambisjoner. Vi ser frem til å samarbeide tett med Tidx-teamet for å drive frem ytterligere vekst og utvikling.


Denne avtalen kommer etter grundige overveielser og nesten halvannet års arbeid med å bli kjent med Tidx Förvaltning AB. Vi er imponert over deres ekspertise og engasjement for bransjen, og vi deler deres visjon for fremtiden. Gjennom dette partnerskapet styrker vi ikke bare vår tilstedeværelse i Sverige, men vi legger også grunnlaget for videre vekst og suksess i hele Norden.

Vi ønsker også å fremheve den betydelige innsatsen til våre ansatte og samarbeidspartnere som har gjort dette oppkjøpet mulig. Deres harde arbeid og dedikasjon har vært uvurderlig gjennom hele prosessen.

Som et norsk selskap med lange tradisjoner er vi stolte av å kunne utvide vår virksomhet til Sverige og ser frem til å skape enda større verdier for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Dette oppkjøpet markerer begynnelsen på et spennende kapittel i vår historie, og vi ser lyst på fremtiden mens vi går hånd i hånd med Tidx Förvaltning AB mot nye høyder.

Vi takker for tilliten og ser frem til et vellykket partnerskap!