Brann og industrivern

Brann

Vi tilbyr rådgiving og veiledning innenfor brannsikkerhet og brannforebygging. Med bistand fra oss får du bedre oversikt og trygghet, og vi skreddersyr løsninger for å dekke dine spesifikke behov. Med avtale hos oss er du sikret at alt av organisatorisk og teknisk brannvern er iht. forskriftene, og at dere til enhver tid har en trygg og sikker arbeidsplass.

Industrivern

Vi utarbeider beredskapsplaner for dere basert på risikoforhold og vurderinger i virksomheten, og gjennomfører innkjøp av utstyr og tilrettelegging etter behov. Innenfor brann og industrivern kan vi stille med industrivernledelse. Vi har erfaring med å etablere og systematisere industrivern for nyetablerte og store virksomheter, og tilbyr rådgivning og veiledning på dette området.

For etablerte bedrifter kan vi sammen se på nye muligheter, og gjennomgå rutiner for å effektivisere og tilpasse dem ytterligere, slik at de både blir gode og tilfredsstiller forskriftskrav.