Aktiv energi- og miljøledelse

Vi hjelper deg med å få full utnyttelse av informasjonen fra ditt energi- og miljøoppfølginssystem

Aktiv energi- og miljøledelse

Med hjelp fra våre rådgivere og verktøy får du full utnyttelse av informasjonen fra ditt energi- og miljøoppfølgingssystem. Rådgiverne våre innen energi og miljø benytter data for å analysere energibruket, og gjennom dem vil de kunne optimalisere driften av tekniske anlegg, identifisere feil, og følge opp endringer. For deg betyr det energibesparelse, forlenget levetid på tekniske anlegg og økt kvalitet for brukeren. Våre tjenester innebærer:

  • Overvåking av drift, avvik og evt. hendelser.
  • Månedlig oppfølging av forbruk, sammenligning mot energibudsjett, sparemål, etc.
  • Analyse av forbruksmønster, endringer og eventuelle feil.
  • Jevnlig oppfølging av byggeier/-drifter med oppfølging av forbruk, forbedringsforslag og nødvendige tiltak.
  • Kontinuerlig oppfølging fra ingeniører og teknikere.