Ansatte

Hils på vårt fantastiske team

Våre ansatte

Erik Erlien

Daglig leder

E-post: erik.erlien@kjeldsberg.no
Tlf: +47 952 63 928

Stine Jacobsen Wold

Sjef HR og forretningsutvikling

Epost: stine.wold@kjeldsberg.no
Tlf: 952 30 737

Camilla Strømhaug

Økonomisjef

E-post: camilla.stromhaug@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 66 889

Svein Olav Roheim

Salgs- og markedsansvarlig

E-post: svein.olav.roheim@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 458 63 095

Stian Dragnes

Økonomiforvalter

E-post: stian.dragnes
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 476 63 484

Peder Jaavall Hansen

Økonomiforvalter

E-post: peder.javall.hansen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 979 72 902

Kristin Therese Gustafson

Kvalitetsmedarbeider

E-post: kristin.gustafson
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 906 39 932

Elise Otterlei

Kundeservicekoordinator

E-post:
elise.otterlei@kjeldsberg.no
Tlf: +47 902 28 013

Teknisk forvaltning | Rådgivningstjenester

Tonny Øien

Teknisk sjef

E-post:
tonny.oien@kjeldsberg.no
Tlf: +47 476 63 178

Jakob Sørgjerd

Service- og vedlikeholdsleder

E-post: jakob.sorgjerd
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 904 75 567

Hermod Wold

Prosjektleder Eiendomsteknologi

E-post: hermod.wold
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 950 73 092

Kristian Johansen

Automatiker

E-post: kristian.johansen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 73 048

Sondre Leonhardsen

Prosjektleder energi og miljø

E-post: sondre.leonhardsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 959 35 954

Rune Brose

IT-ABI utviklingsleder

E-post:
rune.brose@kjeldsberg.no
Tlf: +47 905 95 723

Glenn Karlgård

Brann- og sikkerhetsleder

E-post: glenn.karlgard
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 904 19 641

Nils-Petter Andreassen

Prosjektleder Digital Eiendomsforvaltning

E-post:
nils-petter.andreassen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 400 41 844

Thomas Berg Jørgensen

Rådgiver energi og miljø

E-post: thomas.jorgensen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 958 73 940

Henrik Waterloo

Rådgiver energi og miljø

E-post: henrik.waterloo
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 958 00 648

Kristoffer Lie

Trainee rådgiver energi og miljø

E-post: kristoffer.lie@kjeldsberg.no
Tlf: +47 478 94 980

Eiendomsforvaltning | Eiendomsdrift

Per Ove Blø

Leveranseleder

E-post:
per.ove.blo@kjeldsberg.no
Tlf: 47 415 11 017

Roger Nymo

Leveranseleder

E-post
roger.nymo@kjeldsberg.no
Tlf: +47 907 20 016

Thomas Birkeland

Leveranseleder

E-post: thomas.birkeland
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 918 07 005

Thomas T. Marstrand

Eiendomsforvalter

E-post: thomas.marstrand
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 04 470

Kristine Bygland-Hansen

Eiendomsforvalter

E-post:
kbh@kjeldsberg.no
Tlf: +47 913 67 751

Henrik Vasskog

Teamleder Håndverker

E-post: henrik.vasskog
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 974 26 711

Truls Reitan Berthelsen

Driftstekniker

E-post: truls.berthelsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 959 29 251

Anders Langlie

Driftstekniker

E-post: anders.langlie
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 941 40 503

Andreas Leer

Driftstekniker

E-post
andreas.leer@kjeldsberg.no
Tlf: +47 913 52 253

Ingar Maaø

Driftstekniker/Teamleder Sluppen

E-post
ingar@kjeldsberg.no
Tlf: +47 913 30 346

Torstein Dahl

Driftstekniker

E-post: torstein.dahl
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 992 14 172

Daniel Källman

Driftstekniker

E-post:daniel.kallman
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 951 00 192

Sigurd Ellingsen

Driftstekniker

E-post: sigurd.ellingsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 414 12 094

Øystein Martinsen

Driftstekniker

E-post: oystein.martinsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 926 01 126

Erik Arestøl

Driftstekniker

E-post: eirik.arestol@kjeldsberg.no
Tlf: +47 904 05 347

Paul Espen Pedersen

Driftstekniker

E-post :paul.espen.pedersen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 474 63 177

Jon Anders Wold

Driftstekniker

E-post: jon.anders.wold
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 87 915

Ketil Kvaal

Driftstekniker

E-post:
ketil.kvaal@kjeldsberg.no
Tlf: +47 970 56 160

Jonny Brevik

Driftstekniker

E-post: jonny.brevik@kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 39 522

Rune Kveinå

Driftstekniker

E-post: rune.kveina@kjeldsberg.no
Tlf: +47 467 83 528

Arild Troseth

Driftstekniker

E-post: arild.troseth@kjeldsberg.no
Tlf: +47 970 56 160

Andreas Amadeus Sagvang

Servicesnekker

E-post: andreas.sagvang
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 958 68 016

Dag Erik Kvam

Driftstekniker

E-post: dagerik.kvam
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 922 68 402

Arild Rømma

Driftstekniker

E-post: arild.romma
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 907 08 093