Ansatte

Hils på vårt fantastiske team

Våre ansatte

Ledelse og Administrasjon

Erik Erlien


Daglig leder


E-post: erik.erlien@kjeldsberg.no
Tlf: +47 952 63 928

Stine Jacobsen Wold

COO / CHR

Epost: stine.wold@kjeldsberg.no
Tlf: 952 30 737

Svein Olav Roheim

Salgs- og markedsansvarlig

E-post:
svein.olav.roheim@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 458 63 095

Lars Petter Gjellan

Advokat

E-post:
larspetter.gjellan
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 918 11 348

Kirsti Maranos

Lønn- og HR-rådgiver

E-post:
kirsti.maranos
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 482 06 713

Økonomi

Camilla Strømhaug

Økonomisjef

E-post: camilla.stromhaug@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 66 889

Siv Skaare

Controller

E-post:
siv.skaare@kjeldsberg.no
Tlf: +47 920 52 634

Peder Jaavall Hansen

Business Controller

E-post:
peder.hansen@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 979 72 902

Charlotte Storvik

Regnskapsfører

E-post:
charlotte.storvik
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 936 19 623

Julie Hansen

Regnskapsfører

E-post:
julie.hansen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 917 67 277

Sigrid Marie Kaasbøll

Eiendomsforvalter Økonomi

E-post:
sigrid.kaasboll
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 936 51 602

Ruth Tegnander

Regnskapsmedarbeider

E-post:
ruth.tegnander
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 412 26 658

Sindre Skistad Thorsnes

Eiendomsforvalter Økonomi

E-post:
sindre.thorsnes
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 988 71 572

Anders Vannebo

Controller

E-post:
anders.vannebo@kjeldsberg.no
Tlf: +47 906 55 756

Bærekraft og Teknologi

Sondre Leonhardsen

Leder Bærekraft og Teknologi

E-post:
sondre.leonhardsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 959 35 854

Tonny Øien

Teknisk sjef

E-post:
tonny.oien@kjeldsberg.no
Tlf: +47 474 63 178

Rune Brose

IT-ABI utviklingsleder

E-post:
rune.brose@kjeldsberg.no
Tlf: +47 905 95 723

Mathias Nordahl Nebb

Prosjektleder Byggautomasjon

E-post:
mathias.nordahl.nebb
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 410 42 104

Hermod Wold

Prosjektleder Eiendomsteknologi

E-post:
hermod.wold
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 950 73 092

Henrik Waterloo

Rådgiver energi og miljø

E-post:
henrik.waterloo
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 958 00 648

Kristine Fagerheim

Rådgiver energi og miljø

E-post:
kristine.fagerheim
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 473 47 115

Kristoffer Lie

Rådgiver energi og miljø

E-post: kristoffer.lie@kjeldsberg.no
Tlf: +47 478 94 980

Fredrik Brodal Homnes

Rådgiver energi og miljø

E-post: fredrik.homnes
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 454 89 186

Emil Mæhle

Prosjektingeniør Byggautomasjon

E-post:
Emil.Maehle
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 412 59 027

Kristian Johansen

Automatiker

E-post:
kristian.johansen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 73 048

Frank Brennholm

Servicetekniker Ventilasjon

E-post:
frank.brennhiolm
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 979 75 994

Eiendomsforvaltning og Eiendomsdrift

Thomas T. Marstrand

Leder Eiendomsforvaltning

E-post:
thomas.marstrand
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 04 470

Thomas Hovdal

Leder Eiendomsdrift

E-post:
thomas.hovdal
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 932 00 035

Roger Nymo

Driftskoordinator

E-post
roger.nymo@kjeldsberg.no
Tlf: +47 907 20 016

Arne Cato Gellein

Rådgiver Bygg

E-post:
arne.cato.gellein
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 69 999

Ketil Overby

Eiendomsforvalter

E-post:
Ketil .Overby
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 977 74 342

Glenn Karlgård

Brann- og sikkerhetsleder

E-post:
glenn.karlgard
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 904 19 641

Per Ove Blø

Eiendomsteknisk prosjektleder

E-post:
per.ove.blo@kjeldsberg.no
Tlf: 47 415 11 017

Stig Arne
Berg

Prosjektleder Byggtek

E-post:
stig.arne.berg
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 953 61 381

Andreas Amadeus Sagvang

Teknisk forvalter

E-post:
andreas.sagvang
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 958 68 016

Ingar Maaø

Teknisk forvalter

E-post
ingar@kjeldsberg.no
Tlf: +47 913 30 346

Ketil Kvaal

Teknisk forvalter

E-post:
ketil.kvaal@kjeldsberg.no
Tlf: +47 908 28 323

Dag Erik Kvam

Teknisk forvalter

E-post:
dagerik.kvam@kjeldsberg.no
Tlf: +47 922 68 402

Trond Eliassen

Teknisk forvalter

E-post:
trond.eliassen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 922 37 307

Thomas Birkeland

Leveranseleder

E-post:
thomas.birkeland
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 918 07 005

Torstein Dahl

Driftstekniker/Teamleder

E-post:
torstein.dahl
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 992 14 172

Truls Reitan Berthelsen

Byggdrifter

E-post:
truls.berthelsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 959 29 251

Øystein Martinsen

Byggdrifter

E-post:
oystein.martinsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 926 01 126

Eirik Arestøl

Driftstekniker

E-post: eirik.arestol@kjeldsberg.no
Tlf: +47 904 05 347

Jon Anders Wold

Driftstekniker

E-post:
jon.anders.wold
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 87 915

Sigurd Ellingsen

Driftstekniker

E-post:
sigurd.ellingsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 414 12 094

Arild Troseth

Driftstekniker

E-post: arild.troseth@kjeldsberg.no
Tlf: +47 970 56 160

Vidar Magne

Driftstekniker

E-post:
Vidar.magne
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 991 67 917

Daniel Källman

Driftstekniker

E-post:
daniel.kallman
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 951 00 192

Jonny Brevik

Driftstekniker

E-post:
jonny.brevik@kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 39 522

Thomas Glørstad

Driftstekniker

E-post:
Thomas .Glorstad
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 971 48 393

Lars Fiske

Driftstekniker

E-post:
lars.fiske
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 400 63 194

Erlend Stav Kroppan

Driftstekniker

E-post:
erlend.stav.kroppan
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 932 37 229

Trond Sørnes Nekstad

Tømrer/Driftstekniker

E-post:
Trond.nekstad
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 908 48 499

Goran Rajkovic

Driftstekniker

E-post:
goran.rajkovic
@kjeldsberg.no
Tlf +47 458 65 726

Michael Daniel

Driftstekniker

E-post:
michael.daniel
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 413 82 019

Maxim Priamikov

Driftsassistent

E-post:
Maxim.priamikov
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 483 58 791

Tor Inge Nordbotten

Driftstekniker

E-post:
tor.nordbotten
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 455 14 360

Adrian Berggren Lurvik

Tømrer

E-post:
adrian.lurvik
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 464 54 294

Jens Troøyen

Tømrer

E-post:
jens.trooyen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 469 22 604

Per Morten Landrø

Driftstekniker

E-post:
per.morten.landro
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 412 30 571

Martin Meland Moe

Driftstekniker

E-post:
martin.moe@kjeldsberg.no
Tlf: +47 951 73 398

Lena Kristin Dahl

Driftstekniker

E-post:
lena.dahl@kjeldsberg.no
Tlf: +47 467 61 387

Iver Bakken

Tømrer

E-post:
iver.bakken@kjeldsberg.no
Tlf: +47 944 23 976