Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – årlig redegjørelse av aktsomhetsvurderinger og oppfølging av forespørsler.

 

I samsvar med åpenhetslovens regler, vil vi offentliggjøre en årlig redegjørelse av utførte aktsomhetsvurderinger på vår nettside. Vi vil i tillegg følge opp konkrete forespørsler som er fremmet med bakgrunn i åpenhetsloven, og som gjelder informasjon knyttet til håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Eventuelle henvendelser i denne sammenheng sendes til aapenhetsloven@kjeldsberg.no

 

For informasjon om redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven trykk her.