Bærekraftige innkjøp

Vi hjelper dere med å forbedre deres verdikjede

Bærekraftige innkjøp

Vi bistår gjerne i arbeidet med å kartlegge leverandørkjeder og fremskaffe produktdatablad for din virksomhets innkjøp av produkter og tjenester. Virksomheter som har store innkjøp med et betydelig innkjøpsvolum, vil ha ansvar for en kontinuerlig forbedring av sin egen verdikjede. Vi hjelper deg med kartlegging, oppfølging og tydeliggjøring av krav til leverandørene dine, slik at din virksomhet i større grad kan redusere det totale klimagassutslippet.

Kartleggingsprosessen

Gjennom kartleggingsprosessen av deres virksomhets innkjøp utforsker vi følgende:

  • I hvilken grad er bærekraft integrert i leverandørens strategi?
  • Hvilke resultater og mål har leverandøren for sitt klimaarbeid?
  • Hvilke resultater og mål har leverandøren for økt mangfold?
  • I hvilken grad bruker leverandøren miljø-, kvalitets- og styringssystemer?

Vi bistår også med å utforme strategi, mål og handlingsplan for å gjøre din leverandørkjede mer bærekraftig, og samtidig kartlegge og måle virksomhetens leverandørkjede.