Brann og sikkerhet

Har du oversikt over hvilke lovkrav leietakerne dine utløser?

Trygt og komfortabelt på jobb

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har bred kunnskap og erfaring innenfor brann og sikkerhet, og vi har jobbet med en stor variasjon av virksomheter og prosjekter. Vi hjelper dere med å ivareta oppgaver og dokumentasjon innenfor brann og sikkerhet. Vi har kompetanse til å stille som huseiers representant/brannvernleder og som kontaktpunkt ut mot myndigheter og andre kontrollorgan. Vi bistår din virksomhet på brannteknisk rådgivning, og kan i tillegg tilby rådgivning innenfor brannvern. Vi gjennomfører opplæring og veiledning til systematisk sikkerhetsarbeid. Vi tilbyr blant annet øvelser og brannvernopplæring, organisering av det interne brannvernarbeidet og samt rådgivning og oppfølging av branndokumentasjon.

Brann og industrivern

Vi bistår din virksomhet på brannteknisk rådgivning, og kan i tillegg tilby rådgivning innenfor brannvern. Vi utarbeider beredskapsplaner for dere basert på risikoforhold og vurderinger i virksomheten, og gjennomfører innkjøp av utstyr og tilrettelegging etter behov.

Sikringsplanlegging og rådgivining

Vi har kompetente rådgivere som kan bistå virksomheten din når det kommer til dimensjonering av overvåkning, låssystemer, adgangskontroll, objektsikring og sikringssoner. Våre rådgivere har erfaring med å jobbe på prosjekter i alle størrelser, og vi finner den beste og tryggeste løsningen for dere.

Brann- og sikkerhetsleder

Glenn Karlgård

E-post: glenn.karlgard@kjeldsberg.no

Tlf: +47 904 19 641

Lurer du på noe? Send oss en e-post!