Brann- og sikkerhetsledelse

Det handler om trygghet

Både huseier og leietaker har behov for trygghet og oversikt når det gjelder brann- og sikkerhetsarbeidet.
Derfor tilbyr vi løsninger som gir de ulike aktørene god oversikt over eget ansvar, samtidig som vi koordinerer og følger opp.
Slik kan du være trygg på at alt er i orden.

Har du oversikt over hvilke lovkrav leietakerne dine utløser?

Få kontroll

Kravene til sikkerhet og beredskap følger ikke bare av eiendommens forutsetninger og godkjennelser “as-built”. Like viktig er dagens bruk av lokalene. Leietakers aktivitet kan bety at nye krav til sikkerhet og internkontroll oppstår for at bruken av bygget skal være i henhold til lovpålagte krav. Våre rådgivere hjelper deg med å sikre at ting er i orden.

Organisatorisk brannvern

Vi ivaretar alle sider ved brannsikkerhet, brannvern og forebygging.

 • Brannvernledelse
 • Samordningsavtale
 • All dokumentasjon tilgjengelig digitalt i vårt kvalitetssystem
 • Oppfølging av leietakers branvernrunde
 • Opplæring og brannøvelser
 • Brannteknisk rådgivning

Beredskap og sikkerhet

Er bedriften forberedt på hvordan en skal håndtere en uønsket hendelse?

 • Risikokartlegging
 • Evakueringsplaner
 • Organisering av varslingsrutiner

Industrivern

Industrivernet er industriens egen beredskap.
Vi kan bistå organisasjonen med utarbeidelse og rådgivning.

 • Risikokartlegging og -vurdering
 • Instrukser og planer for periodisk ettersyn

Kontakt oss

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå med til ditt prosjekt.

Glenn Karlgård

Brann og Sikkerhetsleder

Tlf: +47 904 19 641
Epost: glenn.karlgard@kjeldsberg.no