BREEAM

Vi hjelper deg gjennom sertifiseringsprosessen.

BREEAM

BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode og verktøy for miljøsertifisering av bygninger. I Norge er det Grønn Byggallianse som forvalter BREEAM-NOR i Norge, og Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan bistå din virksomhet igjennom alle fasene i seritifiseringsprosessen.

Vi tilbyr

Våre rådgivere og prosjektledere kan tilby:

BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP): Vi har flere rådgivere som har utdannet seg til BREEAM-NOR AP, og som kan bistå som rådgiver i alle typer prosjekter. Vi har kompetanse og erfaring med sertifiseringsprosesser helt fra byggestart for flere ulike bygningskategorier.

BREEAM IN USE: Våre rådgivere bistår virksomheten i sertifiseringsprosessen, og kartlegger dagens situasjon, og etablerer en strategi for punkter hvor det er rom for forbedring. Vi jobber tett opp mot oppdragsgiver, og samler inn den nødvendige dokumentasjonen som skal oversendes til revisor. Etter sertifiseringen fortsetter vi å støtte og veilede dere slik at arbeidet videreføres, og dere er godt rustet til resertifiseringen 3 år senere