Automasjonssystemer

Vi er med fra prosjektering til ferdigstillelse

Hvert bygg er unikt

Livssyklus

Hvert bygg er unikt, og de moderne byggene blir i dag utstyr med oppgraderte og brukervennlige automasjonssystemer som sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape et tilpasset inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

Byggautomasjonsprosessen burde startes så tidlig som mulig i byggets livssyklus, slik at man har det beste grunnlaget for å lage et tilpasset og optimalt system for bygget. Et bygg skal være funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt gjennom hele livssyklusen, og et grundig og tidlig automasjonsarbeid vil være sentralt for å nå målene.

Automasjonssystem

I vår teknisk avdeling er det tett samarbeid på tvers av de tekniske fagene, og våre tekniske rådgivere bidrar fra prosjektering til ferdigstillelse. Vi designer blant annet SD-anlegg og automatikkanlegg, IKT-nettverk, romregulering med KNX, DALI, EOS-systemer, energimåling og IoT.