Byggherreombud og byggeledelse

Byggherreombud og byggeledelse

byggherreombud

Et byggherreombud har som oppgave å bistå byggherren med vurderinger, utredninger og kontrolloppgaver, og vil påse at entreprenøren utøver sin del av kontrakten på en måte som samsvarer med forutsetningene. I totalentreprise brukes byggherreombud som betegnelse på byggeledelse, og byggherreombudet blir en slags høyre hånd for byggherren. Våre folk har til enhver tid kontroll over gjeldene lover, forskrifter og de aktuelle standardene innen fagområdet.

 Vi kan blant annet hjelpe deg med å utarbeide beskrivelse og tilbudsgrunnlag sammen med den aktuelle byggherren, basert på behovene og analysene i prosjektet, og våre byggherreombud følger opp kontrakten og rådgir byggherren under utførelse. Byggherreombudet følger opp og evaluerer entreprenørens løsninger og kvaliteter. Overtakelse og kontroll over at nødvendig FDV-dokumentasjon leveres til rett tid med rett innhold, er også innenfor ansvarsområdet til byggherreombudet.

Byggeledelse

Som byggeleder tar vi ansvaret for å lede byggearbeidet på byggeplassen i henhold til avtaler og som har blitt inngått mellom byggherren og entreprenøren. I det daglige arbeidet på byggeplassene er det byggelederen som representerer byggherren, og lederen følger opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å sikre at fremdriften i prosjekter er god, og at arbeidet er av høy kvalitet fra start til slutt. Vi tilbyr også SHA-oppfølging på byggeplassen, og vi har erfarne SHA-rådgivere som kan bistå i tilfeller hvor vi også ikke er hovedansvarlige for byggeledelsen i prosjektet.