Velkommen til Lighting on Demand! 

  • 17. juni 2024

I en tid hvor bærekraft og kostnadseffektivitet er viktigere enn noen gang, introduserer vi Lighting on Demand – en helhetlig belysningstjeneste som eliminerer behovet for store investeringer og tekniske utfordringer. 

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS Ekspanderer til Sverige

  • 11. april 2024

Det er med stor glede vi kunngjør at Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS har fullført oppkjøpet av 34% av aksjene i Tidx Förvaltning AB, et ledende forvaltningsselskap basert i Gøteborg, Sverige. Dette oppkjøpet representerer ikke bare en betydelig milepæl for vår virksomhet, men også et stort skritt fremover i vår strategi for å tilby våre kunder en […]

Fremtidsrettede oppgraderingsstrategier for smart eiendomsforvaltning 

  • 9. februar 2024

Byggeiere på veien mot bærekraftig fremtid  I en verden som stadig utvikler seg, har byggeiere en unik mulighet til å forme fremtiden for eiendomsforvaltning gjennom innovasjon og bærekraft. Med en helhetlig tilnærming til oppgraderinger kan man ikke bare møte dagens utfordringer, men også forberede eiendommene for fremtidens behov. Her utforsker vi fem sentrale oppgraderingsstrategier som […]

ENERGIKARTLEGGING: NØKKELEN TIL ENERGIOPTIMALISERING AV BYGNINGSMASSE 

  • 12. desember 2023

Skal vi nå klimamålene våre det avgjørende å forstå og omfavne prinsippene for energieffektivitet og bærekraft innen bygningsforvaltning. En avgjørende strategi for å oppnå dette er å gjennomføre en omfattende energikartlegging av bygninger.  En energikartlegging representerer en dyptgående analyse av et byggs energibruk, effektivitet og ytelse. Denne metodiske prosessen inneholder flere nøkkeltrinn som er essensielle […]

Veien mot en energieffektiv fremtid 

  • 23. november 2023

Denne høsten presenterte regjeringens sin Handlingsplan for energieffektivisering og tar et avgjørende steg mot å oppfylle våre energieffektiviseringsmål. Dette er den første gangen en norsk regjering har utarbeidet en helhetlig handlingsplan for å fremme energieffektivisering på tvers av alle sektorer i norsk økonomi.  Det er blant annet satt tydelige mål for å forbedre energiintensiteten og […]

Kan eiendomsforvaltere ta en rolle i den grønne omstillingen?

  • 27. oktober 2023

Ja, vi må bygge nytt. Men innovasjon, ny teknologi, rehabilitering og gjenbruk av bygg vil være avgjørende i det grønne skiftet!  Store og viktige tema settes på dagsorden under #Arendalsuka, og bærekraftig omstilling er nesten obligatorisk i de fleste bransjer og sammenhenger, inkludert vår egen. Blant problemstillingene som ble løftet i sørlandsbyen denne uken er sirkulær […]

Vår første byggdrifter

  • 4. mars 2022

For første gang i Kjeldsbergs historie er det uteksaminert en lærling med fagbrev som byggdrifter. Truls Berthelsen ble den første, og han har vært ansatt hos oss siden 2018 og har siden da fulgt  lærlingeløpet. 23.februar bestod han fagprøven! Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene […]