Eiendomsforvaltning

Utnytter du eiendommens kvaliteter?

Våre eiendomsforvaltere sørger for at din eiendom er utnyttet best mulig, både for dagens bruk og fremtidens marked. Det gir god lønnsomhet og økt trivsel.


Forvaltningsløsninger tilpasset ditt behov

God eiendomsforvaltning handler både om den daglige driften og å se mulighetene for utvikling, slik at verdiene i eiendommen ivaretas på beste måte både for dagens bruk og fremtidens forventninger. En god forvaltningsplan ivaretar og optimaliserer verdien på din eiendom og foreslår investeringer og vedlikehold som øker trivsel og kutter kostnader.

Vi tilbyr skreddersøm av tjenester, slik at du får det du har behov for, enten du vil sette bort hele eller deler av forvaltningen.

Med oss på laget får du:

  • Totalleverandør – ett knutepunkt for alt du trenger
  • Kompetansemiljø innen drift og forvaltning
  • Rapporterings- og FDVsystemer som holder deg løpende oppdatert


Energi- og miljøtjenester

Vi utformer og gjennomfører energi- og miljøprosjekt

Felleskostnader

Alt innen budsjett og regnskapsførsel av felleskostnader.

Leietakeroppfølging

Ett kontaktpunkt for leietakerne gir kort vei til gode løsninger.

Prosjektledelse

Vi har rådgivere innen BREEAM, bygningsvern, energi- og miljø, VVS og SD-drift.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg til økt lønnsomhet i prosjektet?

Ta kontakt med salgs- og markedskonsulent Svein Olav Roheim for en hyggelig prat.

Epost: svein.olav.roheim@kjeldsberg.no
Tlf: +47 458 63 095

Se også hva vi tilbyr innen driftstjenester