Energi, miljø og bærekraft

Lønnsomt, effektivt, bærekraftig

Sammen mot en bærekraftig fremtid

Vi samarbeider med selskaper som alle står overfor betydelige utfordringer innen energi og miljø. Mange opplever disse oppgavene som ressurskrevende, faglig krevende og tidskrevende. Derfor velger de å delegere ansvaret til våre rådgivere innenfor energi og miljø. For selskapene betyr dette økt effektivitet og garantert kvalitet, noe som gjør det både tryggere og mer lønnsomt for dem. Vår omfattende erfaring og kompetanse innen energi og miljø gjør at vi kan tilby de mest optimale og lønnsomme løsningene for våre kunder.

Rådgivning energi- og miljøledelse

Vi hjelper dere med å utarbeide de mest effektive, lønnsomme og bærekraftige løsningene for deres bygg.

Energiløsninger

Fellesnevneren for virksomhetene vi jobber for er at de har en stor mengde oppgaver innen energi og miljø, og det er akkurat her vår rolle kommer inn.

Innsikt og styring

Vi lager digitale løsninger for å holde oversikt over eiendomsdrift, tekniske systemer, økonomi, kontrakter og miljø. Enkel og effektiv oppfølging.

Prosjektledelse og rådgivning

Et tett samarbeid med byggherrer, huseiere og entreprenører gir gode og lønnsomme prosesser. Vi bistår deg med alle ledd i et endringsprosjekt.

Miljøsertifisering og regnskap

Våre rådgivere bistår med dokumentasjonssamling, gir innsikt i nåværende situasjon og gir kontinuerlig oppfølging gjennom hele prosessen, også i etterkant.

Finansiering og gjennomføring

Nye føringer og reguleringer innenfor grønne lån krever at man har en bærekraftsstrategi på plass. Vi bistår med vår kompetanse gjennom hele prosessen.

Automasjonssystemer

Moderne bygninger har smarte systemer som jobber sammen for å lage et behagelig innemiljø, spare energi og redusere kostnader.

ITB og teknisk prosjektledelse

Vi har et sterkt miljø innenfor teknisk prosjektledelse, og jobber tett sammen med eksterne oppdragsgivere for å løse deres tverrfaglige utfordringer.

Rådgiver energi og miljø

Sondre Leonhardsen

E-post: Sondre.leonhardsen@kjeldsberg.no

Tlf: +47 959 35 854

Lurer du på noe? Send oss en e-post!