Energi, miljø og bærekraft

Lønnsomt, effektivt, bærekraftig

Vi hjelper deg

Fellesnevneren for virksomhetene vi jobber for er at de har en stor mengde oppgaver innen energi og miljø, og det er akkurat her vår rolle kommer inn. Vi opplever at mange synes at disse oppgavene er ressurskrevende, faglig utfordrende og tidskrevende. Derfor velger de å overlate ansvaret til våre rådgivere innenfor energi og miljø. For virksomhetene betyr det at arbeidet blir effektivisert og at kvaliteten er garantert, noe som gjør det både tryggere og mer lønnsomt for bedriften. Vår brede erfaring og kompetanse innenfor energi og miljø gjør at vi kan tilby de beste og mest lønnsomme løsningene for våre kunder.

Rådgivning energi- og miljøledelse

Vi hjelper dere med å utarbeide de mest effektive, lønnsomme og bærekraftige løsningene for deres bygg.

Energiløsninger

Fellesnevneren for virksomhetene vi jobber for er at de har en stor mengde oppgaver innen energi og miljø, og det er akkurat her vår rolle kommer inn.

Innsikt og styring

Kjeldsberg utvikler skreddersydde digitale styrings- og rapporteringsløsninger for innsikt og oppfølging av eiendomsdrift, teknisk infrastruktur, økonomi, kontraktforvaltning og energi og klima.

Miljøsertifisering og regnskap

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har bred kunnskap og erfaring innenfor ulike miljøsertifiseringsprosesser, og vi har rådgivere som hjelper dere med å samle dokumentasjon, få bedre oversikt over dagens situasjon og videre oppfølging underveis og i ettertid.

Finansiering og gjennomføring

En bærekraftstrategi lages basert på dagen situasjon, og mål og tiltak utvikles med utgangspunkt i de bærekraftmålene organisasjonen skal jobbe mot. Fremover kommer det til å komme nye føringer og reguleringer innenfor grønne lån, og da vil det være en fordel å allerede ha en tydelig bærekraftstrategi på plass

Automasjonssystemer

Hvert bygg er unikt, og de moderne byggene blir i dag utstyr med oppgraderte og brukervennlige automasjonssystemer som sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape et tilpasset inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

Rådgiver energi og miljø

Sondre Leonhardsen

E-post: Sondre.leonhardsen@kjeldsberg.no

Tlf: +47 959 35 854

Lurer du på noe? Send oss en e-post!