Energi- og miljøoppfølgingssystem

Med vårt EOS får du bedre oversikt over energiforbruk, vannforbruk og avfall

Energi- og miljøoppfølgingssystem

Vårt energi- og miljøoppfølgingsverktøy systematiserer og visualiserer blant annet energiforbruk, vannforbruk og avfall. Informasjonen som samles inn fremstilles på en oversiktlige og forståelig måte som lett synliggjør overforbruk, feil, havari eller bruksendringer. Systemet muliggjør at driften blir optimalisert, og feil blir avdekket slik at både penger og energi ikke kastes bort unødig. Løsningen er fleksibel, og vil tilpasses med de utvidelsene som ønskes og behøves. Vårt energi- og miljøoppfølgingssystem gir deg tilgang til følgende funksjoner:

  • ET-kurve (temperaturkorrigert forbruk i forhold til normalsituasjon).
  • Varslingstjeneste ved for høyt/lavt forbruk.
  • Analyseverktøy med detaljert forbruksdata per målepunkt.
  • Rapporteringsverktøy for energibruk, vannforbruk og avfall.
  • Energibudsjettering for kommende år.
  • Ubegrenset brukertilgang til web-løsning.
  • Automatisk innhenting av data fra tilgjengelige datakilder, og verktøy for manuell innmelding av måledata.
  • Drift og vedlikehold av digital infrastruktur.

Energi og vannmåling

Noen av fordelene med et intelligent målingssystem er at det blir enklere å få oversikt over forbruk, og du vil ligge godt an for å oppfylle framtidige krav for lovendringer og reguleringer. De moderne systemene har fjernavlesing som gir en komplett oversikt over vann-/varme-/kjøle-/ og strømforbruket i sanntid. Data og sanntidsinformasjon øker effektiviteten og kontrollen fordi informasjonen er basert på det virkelige forbruket fremfor estimater. Oversikten gjør det også enklere og mer oversiktlig å fordele felleskostnader mellom leietakere.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning bistår byggeiere i installasjon av energi- og vannmålere for å bedre kunne følge opp forbruket, og samtidig legge til rette for en mer rettferdig fordeling av kostnader. Kjeldsberg har lang erfaring med å kartlegge og forstå komplekse elektro-, varme- og kjøletekniske systemer og utarbeider forslag til rasjonell målerstruktur som tilrettelegger for å bedre få kontroll på de største forbrukerne og samtidig bedre fordele kostnader. Vi hjelper deg med å se hele bildet.