Energikartlegging

Få bedre innsikt i eiendommens energitilstand

Energikartlegging

Vi forenkler energikartleggingen av din eiendom slik at du får bedre innsikt i eiendommens energitilstand, og målrettede tiltak for å redusere energiforbruk, kostnader og miljøbelastning. Med utgangspunkt i situasjonen foreslår vi tiltak som kan tas videre etter energikartleggingen, eller de kan brukes som en del av en lengere plan for energioppgradering eller generelt vedlikehold. 

Informasjonsinnhenting

Vi tar en befaringsrunde på din eiendom, etterfulgt av en gjennomgang av dokumentasjon, forbruksdata og tekniske anlegg for å kartlegge dagens situasjon. Det vil bli lagt spesielt vekt på:

  1. Tekniske anlegg (oppbygging, funksjon og tilstand)
  2. Byggetekniske komponenter (isolasjonsevne og størrelser på vegger, vinduer, dører, porter, o.l.)
  3. Inndeling av bygg etter bruksområde og bruksmønster (kontor, forretning, verksted, etc.).