EPC-kontrakt

Energisparekontrakten er lønnsomt både for deg og miljøet

EPC-kontrakt

EPC er en energisparekontrakt som finansierer seg selv gjennom ulike typer energieffektiviseringstiltak som resulterer i besparelse av energikostnader. Med en EPC-kontrakt hos oss garanterer vi at reduksjonen av energikostnadene kommer til å være større enn utgiftene for kontrakten og arbeidet vi utfører. En energisparekontrakt øker energieffektiviteten i bygget ditt, klimagassutslippene fra bygget blir lavere, og energikostnadene reduseres. Energisparekontrakten gir altså positive konsekvenser både for deg og miljøet.

Hvor stort sparepotensial har bygget?

Vi kartlegger dagens situasjon, og beregner hvor stort sparepotensial det eksisterende bygget har. Som en del av dette vil vi også kalkulerer kostnader for å nå besparelsene og tilbakebetalingstid. Når vi har kartlagt situasjonen vil vi gjennomføre de tiltakene som vi har beregnet, og dette vil gjøres i samsvar med deres ønsker. Vi garanterer for at de gjennomførte tiltakene i bygget oppnår de beregnede besparelsene, og vi følger opp underveis i hele prosessen.