Finansiering og gjennomføring

Finansiering og gjennomføring

Grønn finansiering

En stor andel av verdens energiforbruk og klimagassutslipp kommer fra eiendom, bygg og anlegg. I overgangen til lavutslippssamfunnet vil en grønnere eiendomsbransje derfor spille en viktig rolle. Grønne lån har ofte bedre og gunstigere betingelser enn vanlige lån, og gir deg finansiering til investeringer i bærekraftige løsninger. Å vær en grønn bedrift viser at dere har en aktiv holdning, og arbeider systematisk med bærekraftarbeidet, og de som kan vise til konkrete tiltak og resultater vil kunne få innvilget grønne lån hos bankene. Det finnes konkrete kriterier for å få grønne lån, og de varierer for hver enkelt interessegruppe.

Næringseiendom/nybygg: Bygget skal være BREEAM NOR sertifisert på minimum Very Good-nivå, og bygget må ha energiklasse A eller B.

Rehabilitering grønne bygg: Bygget må rehabiliteres med utgangspunkt i kravene for BREEAM, slik at det kan sertifiseres på ett av de tre øverste nivåene. Det skal kunne vises til en reduksjon av energibruk på minimum 30% .

Støtteordninger

Vi bistår med å innhente offentlige virkemidler slik at du får realisert ditt prosjekt. Rådgiverne våre har god erfaring med søknadsprosesser for offentlige virkemidler fra Enova, med spesifikt fokus på utlysninger innenfor innovasjon og klimateknologi. Ta kontakt med en av våre rådgivere innen Energi og miljø for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg inn i søknadsprosessen for offentlige virkemidler.