Innsikt og styring

Få bedre kontroll og oversikt med brukervennlige innsiktsverktøy.

Innsikt og styring

Kjeldsberg utvikler skreddersydde digitale styrings- og rapporteringsløsninger for innsikt og oppfølging av eiendomsdrift, teknisk infrastruktur, økonomi, kontraktforvaltning og energi og klima og bidrar til å redusere tiden som benyttes til datainnsamling, -behandling, -analyse og -rapportering. Kjeldsberg benytter normalt verktøyet Microsoft Power BI og kan bygge løsning hos kunde, hos oss eller i sky avhengig av behov og omfang.

Felleskostnader

Vi samler rapporteringsløsningene for regnskap og FDV i ett og samme system, slik at kunde alltid kan få full oversikt over dataene. Våre løsninger er fleksible, slik at de kan tilpasses etter hver enkelt kundes behov. Som erfaren aktør i eiendomsforvaltningsbransjen har vi et unikt utgangspunkt til å utvikle innsiktsverktøy som dekker behovene til andre aktører i bransjen. Våre egne rådgivere og driftsteknikere bruker verktøyene hver dag, og vi jobber med kontinuerlig optimalisering og videreutvikling slik at de til enhver tid dekker behovene deres.

Våre løsninger gir deg en visuelt god og løpende oversikt over poster som er viktige. Totaloversikten gir mulighet for å gå dypere ned til en mer detaljert oversikt; for eksempel på post eller fakturanivå på felleskostnader. Det er også mulig å få en oversikt over energiforbruk ned på målernivå, per dag. Disse løsningene gjør at kunden får benyttet mer tid på å se tydelige trender og muligheter for forbedringstiltak, i stedet for å bruke tiden på å forstå eller visualisere dataene selv. Dette fører til mer effektiv daglig drift, og det brukervennlige verktøyet gir dere en total oversikt over eiendomsdriften

 

Bærekraftsrapportering

Vår utvikleravdeling har spesialisert seg på bærekraftrapportering, og har bred kompetanse på området. Dette gjør at vi har mulighet til å tilpasse verktøyene våre etter kundenes behov, og at et erfarent rådgiverteam bistår dere med bruk og oppfølging underveis og i ettertid.

Det er utfordrende å følge energiforbruket på én enkeltmåler sammenlignet med totalen. Noen bygg har kanskje én hovedmåler med to undermålere, mens andre har én hovedmåler med fem undermålere. Oversikten som våre verktøy gir gjør at kunden kan se hva som benyttes hvor, og av hvem. Vannforbruk og energiforbruk fra tidligere år og måneder vil kunne sammenlignes, slik at kunden får oversikt over hvordan de ligger an. Systemet gir deg en detaljert oversikt over det ukentlige energiforbruket, og om du er over eller under det som er forventet forbruk, slik at eventuelle tiltak kan iverksattes raskt.

 

Bedre oversikt og kontroll

Våre produkter samler det du som eiendomsbesitter trenger for å overvåke din portefølje eller eiendom. Med våre løsninger trenger du ikke å forholde deg til flere ulike eksterne tilbydere. I vår løsning er alt sydd sammen slik at du får presentert totalbildet, og oversikten vil gi deg et bedre utgangspunkt for utarbeiding og iverksetting av tiltak. Løsningene våre er skreddersydd for bruk i eiendomsbransjen, og de er utviklet for å dekke reelle brukerbehov for eiendomsforvaltere og eiendomsbesittere. Som aktør i bransjen kjenner vi godt til data, struktur og behov med en dybde som en ekstern aktør ikke kan oppnå. Med god innsikt vil kunden i større grad kunne ta informerte valg, og våre produkter bistår med å skaffe den relevante innsikten slik at kunde kan bruke mer tid på å ta de gode informerte valgene.