Konseptutvikling og prosjektledelse

Konseptutvikling og prosjektledelse

Konseptutvikling

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har god og bred kompetanse innenfor konseptutvikling, og vi jobber blant annet med konseptuvikling knyttet opp mot etablering av industrivern, brannvernssystem, energiforsyningsløsninger, bærekraftstrategi og miljørapporter, og design og drift av toppsystem og SD-anlegg. Vi bistår med innsamling av dokumentasjon og data, organisering og rapportering.

Prosjektledelse

Våre prosjektledere bistår deg i forbindelse med endringsprosjekt, og vi har erfaring med alle ledd i prosessene. Vurderinger av tekniske anleggs funksjonalitet, økonomi, effekt er områder vi er vant med å jobbe med i tilknytting til rehabiliteringsprosjekt og nybyggprosjekt. Vi bistår også med planlegging, organisering og gjennomføring av anskaffelser eller endringer i tilknytning til byggetekniske anlegg. Vi samarbeider tett med byggherrer, huseiere og entreprenører.

Vi bistår med prosjektlederansvar for små og store prosjekter med fokus på tekniske installasjoner. Våre rådgivere har lang erfaring med å bistå som premissgiver mht. Tekniske anlegg og installasjoner. På vegne av kunde tar vi ansvar for å kommunisere og implementere kravene som er satt, og vi bistår ved kontrahering og oppfølging av leverandører. Med vår kompetanse deltar og leder vi utviklingen av eget fagmiljø og avdeling i prosjektet, og vi følge tar ansvar for kontakt og oppfølging av leverandører mht. Økonomi, fremdrift, SHA og kvalitet