Kontakt oss

Ledelse

Stine Jacobsen

Konstituert
Daglig leder

Epost: stine.@kjeldsberg.no
Tlf: 952 30 737

Administrasjon

Lars Petter Gjellan

Advokat

E-post:
larspetter.gjellan@ kjeldsberg.no
Tlf: +47 918 11 348

Eva Walstad

Leder kommunikasjon

E-post:
marked@kjeldsberg.no
Tlf: +47 992 32 564

Salg og marked

Svein Olav Roheim

Salgs- og markedsansvarlig

E-post:
svein.olav.roheim@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 458 63 095

Økonomi

Camilla Strømhaug

Økonomisjef

E-post: camilla.stromhaug@
kjeldsberg.no
Tlf: +47 976 66 889

Bærekraft og Teknologi

Sondre Leonhardsen

Leder Bærekraft og Teknologi

E-post:
sondre.leonhardsen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 959 35 854

Eiendomsforvaltning

Thomas T. Marstrand

Leder Eiendomsforvaltning

E-post:
thomas.marstrand
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 04 470

Næringsformidling og rådgivning

Vegard Melås Jørgensen

Kommersiell leder utleie

E-post:
vegard.jorgensen
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 913 78 069

Eiendomsdrift

Stig Arne
Berg

Prosjektleder Byggtek

E-post:
stig.arne.berg
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 953 61 381

Arne Cato Gellein

Rådgiver Bygg

E-post:
arne.cato.gellein
@kjeldsberg.no
Tlf: +47 901 69 999