Miljøfyrtårn

Har du lyst til at din bedrift skal bli Miljøfyrtårn, men vet ikke helt hvor du skal starte?

Miljøfyrtårnsertifisering

En miljøfyrtårnsertifisering viser til at bedriften jobber målrettet med bærekraft i hele organisasjonen, og sertifiseringen gis til de som kan vise til tiltak og resultater som tydeliggjør det arbeidet som gjøres. Bedriften får konkrete verktøy gjennom sertifiseringsprosessen, men i mange tilfeller oppleves prosessen som uoversiktlig og ressurskrevende fordi bedriftene ikke har et system eller en oversikt over data og tiltak som man er nødt til å vise til.

Vi hjelper dere med

 

Vi bistår som prosjektleder i gjennomføringen av Miljøfyrtårnsertifiseringen, og kan samtidig bistå med innsamling av data som vil være nødvendig for den årlige klima- og miljørapporteringen. Vi hjelper dere med å utarbeide nødvendige grunnlagsdokumenter for sertifiseringen. Vårt tekniske team har utarbeidet egne verktøy og systemer som gjør det enklere og raskere å drive med bærekraftsrapportering.