Miljøsertifisering og regnskap

Lønnsomt, effektivt, bærekraftig

Miljøsertifisering og regnskap

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har bred kunnskap og erfaring innenfor ulike miljøsertifiseringsprosesser, og vi har rådgivere som hjelper dere med å samle dokumentasjon, få bedre oversikt over dagens situasjon og videre oppfølging underveis og i ettertid. Vi har gode og brukervennlige verktøy som gjør bærekraftrapporteringen enklere og raskere. Vi hjelper deg også med å utarbeiding av klimaregnskap slik at du får bedre oversikt over dagens situasjon, og hvordan du kan bidra til å redusere klimafotavtrykket for din virksomhet/eiendom. 

Energimerkeforskriften

For alle yrkesbygg er det obligatorisk å ha en energimerkeattest ved salg eller utleie av eiendommen. Bygg over 1000 kvm skal til enhver tid ha en gyldig energiattest, og yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

BREEAM

BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode og verktøy for miljøsertifisering av bygninger. I Norge er det Grønn Byggallianse som forvalter BREEAM-NOR i Norge, og Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan bistå din virksomhet igjennom alle fasene i seritifiseringsprosessen.

Miljøfyrtårnsertifisering

En miljøfyrtårnsertifisering viser til at bedriften jobber målrettet med bærekraft i hele organisasjonen, og sertifiseringen gis til de som kan vise til tiltak og resultater som tydeliggjør det arbeidet som gjøres.

Klimaregnskap

Klimaregnskap er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere påvirkningen som bygninger, bedrifter og organisasjoner har på klimaet. Fremover vil det stilles større krav til ekstern rapportering av klimagassutslipp og det forventes at man kan fremlegge strategi og handlingsplan for reduksjon av disse.

Bærekraftsstrategi

En konkret bærekraftstrategi er et virkemiddel som gir organisasjoner bedre oversikt over hvor bærekraftige de er, og hvordan de kan bli enda bedre. Vi utarbeider en strategi sammen med dere, og bistår med både implementering og gjennomføringen av strategien.

Bærekraftige innkjøp

Vi hjelper deg med kartlegging, oppfølging og tydeliggjøring av krav til leverandørene dine, slik at din virksomhet i større grad kan redusere det totale klimagassutslippet