Rådgiving og gjennomføring bærekraftstrategi

Det finnes mange fordeler med å ha en konkret bærekraftstrategi

Rådgivning og gjennomføring: Bærekraftstrategi

En konkret bærekraftstrategi er et virkemiddel som gir organisasjoner bedre oversikt over hvor bærekraftige de er, og hvordan de kan bli enda bedre. I strategien vil det være satt opp mål som er knyttet opp til organisasjonens verdier og oppgaver, slik at oversikten over de faktiske aktivitetene og tiltakene som blir gjennomført blir mer strukturert og tilgjengelig. En bærekraftstrategi lages basert på dagens situasjon, og mål og tiltak utvikles med utgangspunkt i de bærekraftmålene organisasjonen skal jobbe mot. Fremover kommer det til å komme nye føringer og reguleringer innenfor grønne lån, og da vil det være en fordel å allerede ha en tydelig bærekraftstrategi på plass.

Flere fordeler

 

En operativ bærekraftstrategi er absolutt en fordel for virksomheten, og den kan brukes aktivt i arbeidet og markedsføringen. Vi hjelper dere å kartlegge dagens situasjon, slik at vi kan bistå dere i utarbeiding av en bærekraftstrategi som går hånd i hånd med deres verdier og mål.

For at virksomheten skal kunne sikre konkurransedyktighet vil det være sentralt at den er tilpasset fremtidens rammebetingelser, markedssituasjon og forretningsklima. Bedriften er nødt til å få oversikt over hva som karakteriserer et bærekraftig samfunn, og deretter hva som vil være bedriftens bidrag og svakheter i forhold til disse. De aller fleste bedriftene gjør analysen innenfor rammen av FNs bærekraftmål, og disse er vi også gjennomgående kjent med.

Våre rådgivere i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kartlegger deres ønsker, ambisjoner og behov for innhold. Vi utarbeider en strategi sammen med dere, og bistår med både implementering og gjennomføringen av strategien. De målsettingene vi utarbeider vil være målbare, slik at dere får god oversikt over resultatene av tiltakene.