Rådgivning energi- og miljøledelse

Rådgivning energi- og miljøledelse

Aktiv energi- og miljøledelse

Rådgiverne våre innen energi og miljø benytter data for å analysere energibruket, og gjennom dem vil de kunne optimalisere driften av tekniske anlegg, identifisere feil, og følge opp endringer.

Energi- og miljøoppfølgingssystem

Vårt energi- og miljøoppfølgingsverktøy systematiserer og visualiserer blant annet energiforbruk, vannforbruk og avfall. Informasjonen som samles inn fremstilles på en oversiktlige og forståelig måte som lett synliggjør overforbruk, feil, havari eller bruksendringer.

Aktiv kraftforvaltning

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning driver kjøp og sikring av kraftpriser frem i tid. Målet er å redusere risiko knyttet til prissvingninger i kraftmarkedet, samt skape større forutsigbarhet og økt kontroll på energikostnadene

Energikartlegging

Vi forenkler energikartleggingen av din eiendom slik at du får bedre innsikt i eiendommens energitilstand, og målrettede tiltak for å redusere energiforbruk, kostnader og miljøbelastning.

EPC-kontrakt

EPC er en energisparekontrakt som finansierer seg selv gjennom ulike typer energieffektiviseringstiltak som resulterer i besparelse av energikostnader.