Reklamasjon, garanti og juridisk bistand

Vi tar ansvar for at du får det som er bestilt og betalt for i henhold til kontrakten

Reklamasjon, garanti og jurdisk bistand

Et byggeprosjekt eller en stor rehabilitering av et bygg er dyrt. I tilfeller hvor det du har bestilt og betalt for ikke fungerer som forutsatt eller bestilt, vil det medføre både økte kostnader og mye frustrasjon. Når byggeprosjektet er gjennomført og entreprenøren har overlevert bygget eller prosjektet til huseier begynner garantier å løpe. Da er det veldig greit å ha med en partner som både har kunnskap og kapasitet til å sørge for at leverandører ordner opp etter seg slik at ting fungerer som det skal fortest mulig, og at du heller ikke betaler for mer enn du skal. 

Reklamasjons- og garantioppfølging

Vår reklamasjons- og garantioppfølging sikrer at du får det du har bestilt og betalt for i henhold til kontrakten mellom deg og entreprenøren. Vi avdekker og fremmer krav på vegne av deg som byggherre, og følger opp at entreprenøren(e) retter opp i de avvikene som har oppstått gjennom hele garantitiden. I noen tilfeller er kontrakten uklar eller vag, og dette kan føre til utfordrende konflikter mellom byggherre og entreprenør.

For å unngå for omfattende feil og mangler i etterkant av prosjektet, så engasjerer flere og flere huseiere og byggherrer oss allerede tidlig i prosjektfasen for å sikre at tekniske og miljømessige løsninger og valg faktisk vil fungere som forutsatt når alt settes i drift. Det gjelder også kvalitetssikring av drifts- og felleskostnader, så det ikke blir dårlig stemning hos leietakerne.

Juridisk bistand

Vår juridiske avdeling har god kompetanse på blant annet plan- og bygningsrett, eierformer, håndverkstvister, salgs- og leiekontrakter, entrepriserett og entreprisekontrakter, eiendomsrett, vegrett, bruksrett. Vi bistår dere gjerne med tvister og konflikter.