Servicesenter

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg.


Ofte stilte spørsmål:

Personvern

Det er avhengig av din arbeidsgivers rutiner ved bestilling av kort. Noen oversender navn, andre benytter en anonym nummerrekkefølge. I tillegg vil ulike adgangssystemer generere ulik mengde og type metadata om bruken av det aktuelle adgangskortet.

Kategori Personvern

Dersom vi drifter adgangskontrollen på vegne av huseier vil vår driftstekniker ha tilgang til systemet for å opprette og avvikle tilgang for brukerne av bygget. I tillegg vil leverandør og servicepersonell ha tilgang til systemet for teknisk vedlikehold. Adgangskontrollen omfattes av vår databehandleravtale med huseier. Vi utleverer aldri personopplysninger fra adgangskontrollen med mindre det foreligger en forespørsel fra politimyndighet eller databehandleransvarlig.

Kategori Personvern

Sende faktura:

Vi foretrekker at du sender faktura som EHF. Kan du ikke sende som EHF ber vi om at du sender faktura enkeltvis som pdf-vedlegg til: faktura.kef@kjeldsberg.no

Vår fakturaadresse:

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS
PB 4284 Torgarden
7436 Trondheim

Merking av faktura:

Fakturaen merkes med oppgitt referansenr. i feltet «deres ref».