Sikringsplanlegging og rådgivning

Sikringsplanlegging og rådgivning

Vi har kompetente rådgivere som kan bistå virksomheten din når det kommer til dimensjonering av overvåkning, låssystemer, adgangskontroll, objektsikring og sikringssoner. Våre rådgivere har erfaring med å jobbe på prosjekter i alle størrelser, og vi finner den beste og tryggeste løsningen for dere.  Vi hjelper dere med å gjennomføre karlegging, vurderinger og analyser som et grunnlag for å velge de tryggeste og beste sikringstiltakene for sikring mot tilsiktede uønskede handlinger.  Gjennom sikringsarbeidet er det vanlig å ta

Sikringsplanlegger (SP): Som sikringsplanlegger hjelper vi deg med å styre sikringsarbeidet i byggeprosjekter med spesiele sikringsbehov. Vi har lang erfaring emd prosjektledelse, og bred kompetanse på fagene som er mest involvert i sikringsarbeidet.

Sikringsrisikorådgiver (SRR): Vi bistår deg gjennom hele prosessen for sikringsrisikoanalyse, med spesifikt fokus på tilrettelegging av verdi- og trusselvurderinger. Vi bistår i sårbarhetsvurdering av den funksjonelle utformingen og plasseringen av bygg, anlegg og eiendom og rådgir dere om sikringsmål. Vi utarbeider scenariorer, visualiserer risikobildet og vurderer strategi ut ifra det

Teknisk sikringsrådgiver (TSR): En teknisk sikkerhetsrådgiver kan være en person /et fag eller en gruppe av fag som har kompetanse innen arkitektur, landskap, bygg, elektro, brann og flere fag som sammen danner teknisk sikkerhetsrådgivning.

Operativ sikringsrådgiver (OSR): Vi rådgir dere om menneskelige og organisatoriske sikringstiltak, og sårbarheten ved disse. Vi gir råd om operative sikringsspørsmål, som bruk av reaksjonsstyrker og overvåkning. Som operativ sikringsrådgiver bistår vi dere i sårbarhetsvurderingen av den funksjonelle utformingen og plasseringen av bygg, anlegg og eiendom. Våre sikringsrådgivere vil gi dere råd om ressursbruk og styring knyttet til deteksjon, verifikasjon og reaksjon. Dette innebærer blant annet råd om planlegging, dimensjonering og bruk av vaktstyrker, organisering, verifisering og vurdering av mottatt sensorinformasjon, og oppbygging av beslutningsstøttesystemer og operative handlingsplaner.

Prosjektsikkerhetsleder (PSL): Som prosjektsikkerhetsleder tar vi ansvar for prosjektets risikostyring, og ivaretakelse av informasjons- og personellsikkerhet.

Rådgivning og bistand

Vi bistår dere med utarbeiding av en sikringsplan slik at dere får oversikt over hvilke sikringsleveranser som skal komme inn når, og hvem som skal utføre og godkjenne dem. Gjennom planleggingen vil det defineres hvilken detaljkompetanse det forventes at sikringsrådgiver (SRR), teknisk sikringsrådgiver (TST) og operativ sikringsrådgiver (OSR) må besitte. Vi utarbeider sikringsrisikoanalyser for dere, og rådgir dere i forbindelse med beskyttelse mot tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser i bygg og eiendom. Vi vurderer sikringstiltak basert på risikoomfang og deres behov mot de verdiene som skal beskyttes.

HMS-koordinator

Våre HMS-koordinatorer sikrer at bedriften driver et godt og effektivt forebyggende arbeid med HMS, og at bedriften setter inn nødvendige tiltak for å følge opp målsetningene i dette arbeidet. En HMS-koordinator har ansvar for å legge til rette og være pådriver for en systematisk og kontinuerlig helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Vi tar ansvar for å gjennomføre risikovurderinger innen HMS, vi utarbeider HMS-rapporter og gjennomfører oppfølging og analyse av kritiske hendelser.