Tilstandsanalyser

Har du en oppdatert og godt utarbeidet tilstandsanalyse?

Tilstandsanalyser

Når bygg skal selges eller kjøpes, eller du trenger å vite hva slags vedlikeholdsbehov eiendommen din har fremover, vil det være en stor fordel å kunne få utarbeidet en god  tilstandsanalyse. Er du en kjøper av eiendom vil det være avgjørende å vite i hvilken teknisk tilstand bygget/eiendommen er i. Vi leverer komplette rapporter for teknisk gjennomgang og tilstandsvurdering av bygg og bygningstekniske anlegg ttil oppdragsgivere i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. En godt utarbeidet tilstandsanalyse vil også være et godt verktøy som utgangspunkt for utarbeidelse av en vedlikeholdsplan og et vedlikeholdsbudsjett. 

Norsk standard

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning følger NS 3424 når vi utarbeider tilstandsanalyser. Vi følger kravene på hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og vi beskriver, vurderer og dokumenterer tilstanden etter de føringene som finnes for NS3424. Gjennom tilstandsanalysen får du bedre oversikt over byggets tilstand eller tilstanden til spesifikke deler av bygget, og vi utarbeider eventuelle tiltak som kan reduserer eller lukke avvik.