Hvem kan se opplysninger fra adgangskontrollsystemet?

  • 9. oktober 2020

Dersom vi drifter adgangskontrollen på vegne av huseier vil vår driftstekniker ha tilgang til systemet for å opprette og avvikle tilgang for brukerne av bygget. I tillegg vil leverandør og servicepersonell ha tilgang til systemet for teknisk vedlikehold. Adgangskontrollen omfattes av vår databehandleravtale med huseier. Vi utleverer aldri personopplysninger fra adgangskontrollen med mindre det foreligger […]