Hvem kan se opplysninger fra adgangskontrollsystemet?

  • 9. oktober 2020

Dersom vi drifter adgangskontrollen på vegne av huseier vil vår driftstekniker ha tilgang til systemet for å opprette og avvikle tilgang for brukerne av bygget. I tillegg vil leverandør og servicepersonell ha tilgang til systemet for teknisk vedlikehold. Adgangskontrollen omfattes av vår databehandleravtale med huseier. Vi utleverer aldri personopplysninger fra adgangskontrollen med mindre det foreligger en forespørsel fra politimyndighet eller databehandleransvarlig.

Kategori Personvern