Inneholder adgangskontrollen personopplysninger som kan knyttes til meg som person?

  • 9. oktober 2020

Det er avhengig av din arbeidsgivers rutiner ved bestilling av kort. Noen oversender navn, andre benytter en anonym nummerrekkefølge. I tillegg vil ulike adgangssystemer generere ulik mengde og type metadata om bruken av det aktuelle adgangskortet.

Kategori Personvern