Rådgivning og prosjektstøtte

Vi bidrar med bærekraftige, effektive og fremtidsrettede modeller for teknisk forvaltning og drift av eiendommen, gjennom hele eiendommens livssyklus.


Vi sørger for at alt virker slik det skal, når det skal, og til avtalt pris


Gjennom etablering av gode og forutsigbare modeller for drift og forvaltning av eiendommen i en tidlig fase av alle prosjekter sikrer vi gevinster av investeringer i teknisk infrastruktur.

Vi kan bistå med dokumentasjonsgjennomgang, deltakelse i ITB- og prosjekteringsmøter.
I tillegg kan vi gjennomføre kontroll og oppfølging av igangkjøring, fullskalatest og idriftsettelse frem til prøvedrift.

Sikker overgang fra byggeprosjekt til normal drift

Vi kan bistå med dokumentasjonsgjennomgang, deltakelse i ITB- og prosjekteringsmøter.
I tillegg kan vi gjennomføre kontroll og oppfølging av igangkjøring, fullskalatest og idriftsettelse frem til prøvedrift.

Vi etablerer drift- og vedlikeholdsplaner, brannvernsrutiner og strategi og har en fast struktur for lagring av dokumentasjon og innmelding av avvik.

FDV-system med avvikshåndtering

Vi etablerer drift- og vedlikeholdsplaner, brannvernsrutiner og strategi og har en fast struktur for lagring av dokumentasjon og innmelding av avvik.

Vi kan ta oss av  budsjettering av alle drifts- og vedlikeholdskostnader ved eiendomsdriften. Etter ønske kan vi også stå for forhandlinger, administrasjon og fakturering mot underleverandører på serviceavtaler på bygget.

Teknisk og økonomisk drift og forvaltning av eiendom

Vi kan ta oss av  budsjettering av alle drifts- og vedlikeholdskostnader ved eiendomsdriften. Etter ønske kan vi også stå for forhandlinger, administrasjon og fakturering mot underleverandører på serviceavtaler på bygget.


Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg til økt lønnsomhet i prosjektet?

Ta kontakt med salgs- og markedskonsulent Svein Olav Roheim for en hyggelig prat.

Epost: svein.olav.roheim@kjeldsberg.no
Tlf: +47 458 63 095

Se også hva vi tilbyr innen driftstjenester