Vedlikeholdsplanlegging

Få reduksjon av kostnader og klimautslipp med en godt utarbeidet vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanlegging

En god plan for vedlikehold er viktig fordi den gir oversikt over hva man må ha fokus på av vedlikehold for at bygningsdeler skal vare lengst mulig. Fordelene med en gjennomført vedlikeholdsplan vil dermed resultere i reduserte kostnader og reduserte klimautslipp. Med god oversikt får du større kontroll, og det fører til at man i større grad forhindrer uforutsette hendelser. Med en god oversikt vil du ha kontroll over kostnader som må påregnes fremover for at bygningsdeler skal opprettholde sin funksjon, og for at man skal unngå overraskelser og ekstrakostnader.

En god vedlikeholdsplan

Hvis en eiendom eller et bygg skal selges vil det være en stor fordel å kunne vise til en god vedlikeholdsplan som har vært fulgt opp igjennom årene. Det vil gi kjøpere en sikkerhet på tilstanden til bygget, samtidig som det også i større grad begrunner verdien til bygget. For driftsteamet på de aktuelle byggene vil det en plan legge bedre til rette for videre planlegging og prioritering av vedlikeholdsarbeidet., og eventuelle investeringer for huseier. Vi følger NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk som tar for seg beregninger av vedlikehold. Vi leverer også tilstandsvurderinger som gir et godt grunnlag for oppsett av vedlikeholdsplaner og budsjetter.