Energi og miljø

Vi leverer energi- og miljøtjenester til eiendom, anlegg og industri

Vårt bidrag til det grønne skiftet

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning jobber hver dag for å kutte energibruk og å gjøre eiendomsbransjen mer bærekraftig.
Gjennom energi- og miljøriktig forvaltning og utvikling av ditt bygg kan du redusere byggets løpende kostnader og øke leieinntekter, trivsel og effektivitet blant byggets brukere.

Vi er sertifisert miljøfyrtårn

Strategisk og praktisk arbeid med bærekraft

Vi ønsker at både bygg og virksomheter når klima- og bærekraftmålene sine. Dette gjør vi både gjennom praktisk og strategisk bærekraftrådgivning. Vi hjelper deg med å utforme ambisiøse og realistiske handlingsplaner, med mål om å øke virksomhetens eller byggets miljøprestasjon. Vi følger også opp at strategiene er hensiktsmessige og at målene nås.

 • Bærekraftig omstilling av drift og forvaltning i bygg og virksomheter
 • Opprettelse og oppfølging av arbeidsmetoder som for eksempel Miljøfyrtårn, BREEAM In-Use, klimagassregnskap, livssyklusvurderinger (LCA) og andre lignende former for ESG-oppfølging (Environmental, Social, Governance)
 • Utarbeide tiltak for å forbedre miljøprestasjon

Energi- og miljøoppfølging av eksisterende bygningsmasse


Gjennom vår energi- og miljøoppfølging har vi kontroll på byggets forbruk av energi, vann, avfall, o.l.
Kunnskapen vi får gjennom denne overvåkingen bruker vi til å utforme og foreslå målrettede tiltak som øker byggets energi- og miljøprestasjon.

 • Aktiv energi- og miljøoppfølging og energi- og miljøoppfølgingssystem (EOS) for alle typer bygg
 • BREEAM In-Use sertifisering, energimerking, og andre sertifiseringsordninger
 • Utforme og følge opp kontroll- og styringssystemer for tekniske anlegg i bygg
 • Oppfølging av underentreprenører, leietakere og byggeiere

Utvikle og forbedre nye og eksisterende bygg


I samarbeid med andre aktører bistår vi gjerne i utforming av både nye byggeprosjekter og renovering av eksisterende bygninger.
Vi ønsker å bidra til at gode valg tas så tidlig som mulig.
Slik sikrer vi at det er de beste løsningene som blir valgt.

 • Helhetlig energikartlegging av bygningsmasse og foreslå tekniske og bygningsmessige forbedringstiltak
 • Utforme søknader om støtte og følge opp prosjekter med ENOVA
 • Bærekraftigbygg- og områdeutvikling ved bruk av BREEAM og tilsvarende arbeidsmetoder
 • Tredjepartvurdering av planlagte løsninger og oppfølging av utført arbeid

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål! Ta kontakt for en uforpliktende vurdering.